DIVLJA SVINJA NE POZNAJE PREPREKE - KAO MAČKA

DIVLJA SVINJA NE POZNAJE PREPREKE - KAO MAČKA

"Već sam primetio dva - tri ulegnuća veoma izražena, u šumi koja se prostire na stotine hektara i čije je drveće izraslo na nekadašnjem pašnjaku. Ovo zasigurno objašnjava brojne ograde koje dele ovu šumovitu i delimično otvorenu teritoriju. Ovi prolazi su bili očigledno dokazi čestih odlaženja i vr...

8f94bb21-ac6b-4895-9493-3b4146bd8682.jpg

ULJANA REPICA

Najvažnija primena uljane repice je u: proizvodnji ulja, ishrani stoke i u novije vreme proizvodnji biodizela. Sadržaj ulja u smenu kreće se do 45%. Nusproizvodi su sačma i pogača, koje sadrže 20% b...

45ce3aec-f022-496b-b521-245a91949486.jpg

BELI LUK - TEHNOLOŠKI POSTUPCI PRERADE

Beli luk je jedan od najpoznatijih i najstarijih začina. Podaci o upotrebi ove biljke se nalaze u spisima svih starih civilizacija. I danas, hiljadama godina kasnije, popularnost belog luka ne jenjav...