Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. 26.

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

PLAMENJACE PRETE POVRCU U JUNU

Plamenjaca paradajza

Plamenjaca je jedna od najštetnijih bolesti krompira i paradajza. U povoljnim uslovima za razvoj patogene gljive štete mogu biti veoma velike, cesto i potpune. Usled delimicnog ili potpunog uništenja nadzemne mase biljaka, koja izgleda kao vatrom spaljena, dolazi do umanjenja prinosa plodova paradajza i krtola krompira.

Simptomi oboljenja se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljke. Na listu se pocetni znaci bolesti uocavaju u vidu krupnih, vodenastih pega, najcešce na ivici ili vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju, pri cemu sa donje strane lista nastaje belicasta prevlaka koju cine reproduktivne tvorevine gljive. Ceo list se, u takvim uslovima, brzo suši i izumire.

Na stablu su pege ovalne, u pocetku vodenaste, a kasnije mrko obojene. Cesto prstenasto zahavataju stablo ili bocne izdanke, pri cemu delovi biljke iznad pege venu i suše se.

Na zelenim plodovima paradajza vidljive su sivozelene, vodenaste pege, koje ubrzo postaju mrke, a tkivo ploda zahvaceno parazitom je tvrdo. U okviru njih dolazi do sporulacije gljive u vidu belicaste prevlake. Nekroza tkiva ploda se brzo širi i za nekoliko danba zahvati ceo plod, koji lako opada. Cesto zaražene plodove naseljavaju saprofitni mikroorganizmi prouzrokujuci vlažnu trulež.

Mere suzbijanja. Prouzrokovac plamenjace se suzbija kombinovanjem agrotehnickih i hemijskih mera i stvaranjem i gajenjem otpornih sorti. Od agrotehnickih mera primena plodoreda, upotreba zdravih krtola krompira zagrtanje, uništavanje samoniklih biljaka i izbalansirana ishrana NPK hranivima uz dodatak mikroelemenata doprinose smanjenju intenziteta pojave plamenjace.

U prometu se nalazi veliki broj preparata koji uspešno suzbijaju plamenjacu paradajza i krompira. Pre pojave prvih simptoma bolesti na paradajzu preporucuju se preventivna prskanja kontaktnim preparataima, u intervalima 7-10 dana. Cilj je da se obezbedi stalno prisustvo fungicida na biljci dok postoji opasnost od infekcije. Ukoliko dode do pojave prvih simptoma oboljenja preporucuje se primena fungicida sa sistemicnim delovanjem. Ova gljiva razvija rezistentnost prema metalaksilu, pa preparate na bazi ove aktivne materije upotrebljavati prema preporuci proizvodaca, u preporucenoj dozi ili koncentraciji uz poštovanje maksimalnog broja tretiranja tokom vegetacije. Za uspešnu hemijsku zaštitu veoma je znacajno vreme primene fungicida. Najbolje je da se hemijska zaštita bazira na prognozi pojave plamenjace. Pocetak hemijske zaštite paradajza treba da se odredi na osnovu prve pojave plamenjace na krompiru. Ucestalost prskanja biljaka u kasnijem periodu vegetacije zavisi od klimatskih uslova, ako su oni povoljni prskanje treba ponoviti svakih 7-10 dana. Preventivnom primenom fungicida uz utrošak najmanje 900 l/ha vode može se ostvariti dobra zaštita krompira i paradajza od P. infestans.

Plamenjaca luka

Usled direktnih šteta na polju i masovne truleži glavica pre vadenja i za vreme skladištenja gubici mogu da budu i do 80%. U kišovitim i hladnim godinama velike štete nastaju i pri proizvodnji semena luka.

Simptomi bolesti. Patogena gljiva izaziva dva tipa simptoma: sistemicne i lokalne.

U prolece, tokom aprila i pocetkom maja, u usevu se mogu uociti žarišta u kojima pojedinacne biljke imaju bledu boju lišca i zaostaju u porastu. U uslovima visoke vlažnosti i povecane toplote na lišcu ovih biljaka uocava se prljavo sivoljubicasta prevlaka, koju cine konidiofore i konidije parazita. Na mestima infekcije lisno tkivo nekrotira usled cega nastaju krace ili duže pege, koje se šire od vrha ka osnovi lišca. Obolelo lišce gubi turgor, pocinje da vene, a kasnije se i suši. Plamenjaca se u usevu brzo širi i zahvata celu provšinu. Biljke izgledaju kao da su spaljene vatrom, odakle naziv bolesti plamenjaca. Micelija iz obolelog lišca prelazi u lukovice i na unutrašnjim ljuspama javljaju se zagasite pege, a u slucaju sistemicne zaraze dolazi do truljenja citave lukovice.

Prvi simptom u slucaju lokalnih infekcija su bledozelene ili žuckaste ovalne ili izdužene pege razlicite velicine. One se nalaze pretežno na vršnom delu lista ili duž cvetonosnog stabla. U okviru njih parazit sporiliše pa se obrazuje sivoljubicasta prevlaka od konidiofora i konidija. Zaraženo tkivo nekrotira, na njemu se naseljavaju i neki saprofitini mikroorganizmi. Iz lista patogen dospeva i na vrat glavice, usled cega su one u skladištu podložne napadu prouzrokovaca truleži. Zaraženo lišce vene i na kraju se potpuno osuši, a cvetonosno stablo se povija i lomi na mestu infekcije. Plamenjaca se u usevu javlja u vidu žarišta i veoma brzo se širi.

Mere suzbijanja Za gajenje osetljivih genotipova lukova koristiti ocedno zemljište, a setvu ili sadnju izvršiti tako da postoji vece rastojanje u redu i izmedu redova, jer to omogucava bolje provetravanje, pri cemu se stvaraju nepovoljni uslovi za razvoj gljive Birati osuncane terene jer brže sušenje lista smanjuje mogucnost infekcije. Gajenje manje osetljivih sorti biljaka domacina znacajna je mera zaštite. Za izvodnice koristiti nezaražene lukovice iz provereno zdravog useva.


Mr Miroslav Ivanovic
Centar za povrtarstvo, Smed. Palanka

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu